مینی هایفو

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
تنها در یک جلسه درمانی افراد را به نتیجه دلخواه میرساند. ماندگاری آن حدود 6 ماه است. به هیچگونه مراقبت های پس از درمان نیاز ندارد. دوران نقاهت نداشته و افراد میتوانند بلافاصله به کار و زندگی عادی خود برگردند. این روش کاملا بدون درد؛ خونریزی و حتی عمل جراحی می باشد. نتایج آن کاملا طبیعی روی می دهد و هیچ آسیبی به پوست وارد نمی شود.