پماد بی حسی پملا

30,000 تومان
پماد بی حسی پملا پماد بی حسی پملا یک راه حل موضعی برای مسدود کردن راه سیگنال‌های درد از انتهای

پماد بی حسی عقرب

85,000 تومان
پماد بی حسی عقرب هنگام تحریک رشته های عصبی به خاطر ورود سوزن به پوست در هنگام انجام میکرونیدلینگ ،