آنزیم هیالورونیداز کره ای لیپوراز

۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنزیم هیالورونیداز کره ای لیپوراز آنزیم هیالورونیداز در کشور کره ساخته شده، و دارای تائیدیه KFDA می باشد. از این