نمایش یک نتیجه

دستگاه پلاژن سه هندپیس دوربین دار

دستگاه پلاژن دوربین دار جدیدترین مدل دستگاه پلاژن است. دوربین اسکنر می تواند کیت های پلاژن را اسکن کند که این فرآیند برای اهداف درمانی متناسب با پوست مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه مانند طرح قدیم آن دارای سه هندپیس آکسیژنو، تری پولار و اولتراسوند می باشد.