نمایش یک نتیجه

ژل سونوگرافی دو لیتری

آب از ترکیبات اساسی ژل سونوگرافی می باشد. آب موجود در این ژل به هنگام برخورد با پوست، دمای بدن را گرفته و باعث ایجاد حس خنکی روی پوست می شود. این ژل حلال در آب است و فاقد الکل و رنگ می باشد.